VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR, SR, MAĎARSKO, CHORVATSKO, SLOVINSKO, SRBSKO, BOSNU A HERCEGOVINU

EXCLUSIVE REPRESENTATIVE FOR CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA, HUNGARY, CROATIA, SLOVENIA, SERBIA, BOSNIA and HERZEGOVINA

Více informací ohledně společnosti HOPAX
a výrobcích STICK´N najdete na www.stickn.com

For more information about HOPAX company
and about our STICK´N range please visit www.stickn.com